Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Müfredatı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS MÜFREDATI
1.YIL
1  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
ENGP 101 AKADEMİK İNGİLİZCE I 3 0 3 6
TURK 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
HIST 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
ECON 101 MİKROEKONOMİNİN PRENSİPLERİ 3 2 4 7
BUSI 111 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 2 3 6
MATH 111 SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK I 3 2 4 7
           
           
           
          TOPLAM 15 6 18 30
                   
2  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 102 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 3 0 3 6
ENGP 102 AKADEMİK İNGİLİZCE II 3 0 3 6
TURK 102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
HIST 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2
ECON 102 MACROEKONOMİNİN PRENSİPLERİ 3 2 4 7
POLS 104 MODERN DÜNYA TARİHİ 3 0 3 7
           
           
           
          TOPLAM 16 2 17 30
                   
DERSLER DERS SAYISI Kredi AKTS
TEMEL DERSLER 6 21 40
GENEL DERSLER 6 14 20
ALAN SEÇMELİS 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİS 0 0 0
TOPLAM 12 35 60
                   
2. YIL
3  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 201 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I 3 0 3 5
POLS 203 ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ 3 0 3 5
POLS 205 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 3 0 3 5
POLS 207 HUKUKA GİRİŞ 3 0 3 5
POLS 209 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 0 3 5
NAE XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
          TOPLAM 15 0 18 30
                   
4  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 202 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II 3 0 3 5
POLS 204 SİYASET SOSYOLOJİSİ 3 0 3 5
POLS 206 DİPLOMASİ TARİHİ 3 0 3 5
POLS 208 ANAYASA HUKUKU 3 0 3 5
MATH 204 SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİK 3 0 3 5
NAE XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
          TOPLAM 15 0 18 30
                   
DERSLER DERS SAYISI Kredi AKTS
TEMEL DERSLER 10 30 50
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİS 0 0 0
ALAN DIŞI SEÇMELİS 2 6 10
TOPLAM 12 36 60
                   
3. YIL
5  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 301 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ 3 0 4 5
POLS 303 ULUSLARARASI HUKUK 3 0 3 4
POLS 305 NİTEL VERİ ANALİZİ 3 0 3 4
AE 3XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 3XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
NAE XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
          TOPLAM 18 2 18 30
                   
6  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 302 POLİTİK EKONOMİ 3 0 3 4
POLS 304 NİCEL VERİ ANALİZİ 3 0 3 4
POLS 306 DIŞ POLİTİCA ANALİZİ 3 0 3 5
AE 3XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 3XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
NAE XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
          TOPLAM 18 0 18 30
                   
DERSLER DERS SAYISI Kredi AKTS
TEMEL DERSLER 6 18 30
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİS 4 12 20
ALAN DIŞI SEÇMELİS 2 6 10
TOPLAM 12 36 60
                   
4. YIL
7  Güz Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 401 KARŞILAŞTIRMALI DEMOKRASİ 3 0 3 7
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
NAE XXX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
           
          TOPLAM 15 0 15 30
                   
8  Bahar Dönemi         Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 402 KÜRESEL YÖNETİŞİM VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 3 0 3 7
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
AE 4XX ALAN SEÇMELİ 3 0 3 6
NAE 4XX ALAN DIŞI SEÇMELİ 3 0 3 5
           
           
           
           
          TOPLAM 15 0 15 30
                   
DERSLER DERS SAYISI Kredi AKTS
TEMEL DERSLER 1 3 6
GENEL DERSLER 0 0 0
ALAN SEÇMELİS 7 21 42
ALAN DIŞI SEÇMELİS 2 6 12
TOPLAM 10 29 60
                   
ALAN SEÇMELİS     Teorik Uygulama Kredi AKTS
POLS 307 KİMLİK VE SİYASET 3 0 3 6
POLS 308 ORTADOĞUDA SİYASET VE GÜVENLİK 3 0 3 6
POLS 309 ULUSLARARASI DÜZEN VE YÜKSELEN GÜÇLER 3 0 3 6
POLS 310 BARIŞ, SAVAŞ VE GÜVENLİK 3 0 3 6
POLS 311 TÜRK SİYASETİ 3 0 3 6
POLS 312 ENERJİ POLİTİKASININ POLİTİK EKONOMİSİ 3 0 3 6
POLS 313 AVRUPA BİRLİĞİ : TARİH VE ENTEGRASYON 3 0 3 6
POLS 314 TEKNOLOJİ, TOPLUM VE SİYASET 3 0 3 6
POLS 315 ULUSLARARASI SİYASİ TEORİ 3 0 3 6
POLS 316 KÜRESEL ETİK 3 0 3 6
POLS 317 AFRİKA POLİTİKALARI 3 0 3 6
POLS 318 SİYASAL TEMSİLE DAİR MESELELER VE KURUMLAR 3 4 3 6
POLS 319 İNSAN HAKLARI POLİTİKALARI 3 0 3 6
WIL 391 SEKTÖRDE EĞİTİM I 1 0 3 6
POLS 403 DEMOKRASİ, SİVİL TOPLUM VE SOSYAL SERMAYE 3 0 3 6
POLS 404 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 0 3 6
POLS 405 SEÇİM SİYASETİ 3 0 3 6
POLS 406/506 AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI 3 0 3 6
POLS 407 KALKINMAKTA OLAN ÜLKELERDE SİYASET 3 0 3 6
POLS 408 TOPLUMSAL CİNSİYET VE HAKLAR 3 0 3 6
POLS 409 AMEIKAN DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI 3 0 3 6
POLS 410 AVRASYA POLİTİKALARI 3 0 3 6
POLS 411/511 GÖÇ POLİTİKASI 3 0 3 6
POLS 412 ÇEVRE POLİTİKALARI 3 0 3 6
POLS 413/513 KARŞILAŞTIRMALI SİYASETTE İLERİ OKUMALAR 3 0 3 6
POLS 414 KARŞILAŞTIRMALI PARTİ SİSTEMLERİ VE ÇIKAR GRUPLARI 3 0 3 6
POLS 415/515 ENERJİ GÜVENLİĞİ 3 0 3 6
POLS 416 SİYASAL İLETİŞİM 3 0 3 6
POLS 417 TOPLUMSAL HAREKETLER 3 0 3 6
POLS 418 DEĞİŞEN DÜNYADA VATANDAŞLIK 3 0 3 6
POLS 419 KAMU POLİTİKASI 3 0 3 6
POLS 420 MODERN AVRUPA'NIN SOSYAL VE SİYASAL TARİHİ 3 0 3 6
POLS 421 KAMUOYU VE SİYASAL DAVRANIŞ 3 0 3 6
POLS 422 ULUSLARARASI MAHKEMELER 3 0 3 6
POLS 424/524 MİLLİYETÇİLİK: TEORİLER VE VAKALAR 3 0 3 6
POLS 426 POLİTİKA VE TOPLUMSAL CİNSİYET 3 0 3 6
WIL 491 SEKTÖRDE EĞİTİM II 1 4 3 6
N0N-ALAN SEÇMELİS   Teorik Uygulama Kredi AKTS
Alan dışı seçmeli dersler, ilgili dönemlerde açılan dersler arasından bölüm tarafından seçilerek belirlenecektir.
TOPLAM DERS SAYISI VE KREDİ TOPLAMI DERS SAYISI Kredi AKTS
47 137 240