İşletme

Bir işletme, genel bir tabirle, ürün, hizmet, veya ikisini birden tüketicilere, diğer işletmelere, ve özel kurum veya devlet kuruluşlarına sunmak için oluşturulmuş bir organizasyondur; ve bir işletmenin faaliyetlerinin etkili (hedefleri tutturarak) ve verimli (mümkün olan en az kaynak kullanılarak) yürütülmesi için gerekli becerilerin kazanılması işletme lisans eğitiminin konusunu oluşturur. Bu faaliyetlerin odak noktalarından başlıcaları arasında Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi sayılabilir. 

 
İşletmeci olmayı hedefleyen bir kişi, firma ve diğer organizasyonları global piyasa şartlarında etkili ve verimli bir şekilde yönetecek kapasiteye sahip olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için işletme disiplini kapsamında, mali tablolar, stratejik yönetim teknikleri, hesap çizelgeleri, tüketici davranış modelleri, tedarik zinciri yönetimi modelleri, insan kaynakları planlaması, araştırma ve geliştirme gibi pek çok çalışma alanı ve metot oluşturulmuştur. 
Bu metotları tam anlamıyla kavrayabilmek için geliştirilmeleri esnasında yararlanılan matematik ve sosyal bilimler hakkında temel bilgilere sahip olmak gerekir. İşleme müfredatı giriş derslerinin yanında genel olarak matematik, istatistik, ekonomi, sosyal ve beşeri bilimler dersleri derslerini içerir. Öğrenciler daha sonra alt uzmanlık alanı olarak muhasebe, finans, insan kaynakları, pazarlama, tedarik zinciri ve operasyon yönetimi gibi konulara yoğunlaşırlar.
 
Öğrenciler temel dersler sonrasında danışmanları ile beraber kendilerini hedeflerine en güzel şekilde hazırlayacak seçmeli dersleri belirlerler; ve programımız sektörde eğitim uygulamasıyla derslerde eğitimin yanında mümkün olduğunca gerçek iş yaşamını tanıma tecrübesine de önem vermektedir. Tüm bunlarla beraber, iş zekasını yabancı dil yeteneği ile birleşirip kendilerini, potansiyellerini açığa çıkaracak şekilde ifade edebilmeleri işletme mezunlarını dünyadaki tüm iş sahalarında çalışabilmek üzere hazırlayacaktır.