Ekonomi

Bir yanda sınırsız ihtiyaçlar ve istekler, diğer yanda sınırlı kaynaklar… Günümüzün en önemli bilim dallarından ekonomi, işte bu noktada ortaya çıkıyor. Sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynakları maksimum verimlilikle buluşturma noktasında… 
 
Ekonomi bölümümüz; öğrencilerimizi rekabetin giderek yoğunlaştığı küresel ekonomide aktif birer karar mekanizması haline getirmeyi hedefliyor.Temel amacımız; öğrencilere, hızla değişen dünyada ekonomik olayları analiz edebilmeleri, doğru tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmak. Gerek soyut gerekse somut iktisadi gelişmeleri onlara zamanında aktarıyor, mezun olduklarında karşılarına çıkabilecek her tür mesleki sorunu, herkese örnek olabilecek yöntemlerle çözmelerini sağlıyoruz.
 

Lisans Müfredatı

Ders İçerikleri

Çift Anadal Programı

Yandal Programı